Mes esame dėl Jūsų...

BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEMAJŪNŲ DIENOS CENTRO

DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2012 m. gruodis

  BĮ Nemajūnų dienos centro misija – teikti socialines, kultūrines paslaugas Birštono savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas ir tenkinant jų būtinuosius poreikius.

 BĮ Nemajūnų dienos centro vizija – būti modernia bendradarbiaujančia įstaiga, teikti  kokybiškas socialines, kultūrines paslaugas kuo didesnėms savivaldybės gyventojų grupėms pagal jiems nustatytą poreikį, didinti Birštono savivaldybės kaimo bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

 TIKSLAS – užtikrinti Birštono savivaldybės teritorijoje efektyvią ir kvalifikuotą dienos socialinę globą ir pagalbos į namus teikimo paslaugas asmenims gyventojo namuose, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų teikimą šeimoms bei socialinės rizikos šeimose augantiems vaikams įstaigoje.

  UŽDAVINIAI:

                      1. teikti  kompleksinę  pagalbą savivaldybės gyventojams dienos metu institucijoje;

                      2. siekti didesnio neįgaliųjų, senyvo amžiaus asmenų savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse bei integruoti juos į visuomeninį gyvenimą;
                      3. teikiant pagalbos į namus, dienos socialinės globos paslaugas gyventojo namuose, ugdyti ir stiprinti kasdienio gyvenimo ir darbinius įgūdžius, gebėjimus bei galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene;
                      4. teikti socialinės priežiūros, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Birštono savivaldybėje rizikoje gyvenančioms šeimoms, auginančioms vaikus;
                      5. palaikyti ir atkurti vaikų, gyvenančių rizikoje savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas.

 

DARBUOTOJAI

 Iš viso  etatų - 14.5

Administracijos darbuotojų - 2

Socialiniai darbuotojai užimtumo specialistai – 2,5

Socialinio darbuotojo padėjėjai – 7,5

Techninių darbuotojų – 2,5

 

Darbuotojų išsimokslinimas

Iš viso dirba darbuotojų – 17

Aukštasis universitetinis išsilavinimas – 5

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas – 3

Profesinis išsilavinimas – 7

Kitas - 2

 

FINANSŲ VALDYMAS

 

VEIKLA

                      2007 m. gegužės 28 d. Birštono savivaldybės tarybos  sprendimu Nr. TS-69 įsteigtas Biudžetinės įstaigos Nemajūnų dienos centras, juridinių asmenų registre įregistruotas 2007 m. rugpjūčio 21 d. Dėl rekonstrukcijos darbų savo veiklą pradėjo 2007 m. gruodžio 28 d., šiemet švenčiantis savo penkių metų jubiliejų.

Nuolat veikiantis dienos centras socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams ir suaugusiems asmenims su  negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinės rizikos šeimoms, kitiems Birštono savivaldybės bendruomenės nariams. Dienos centras, ta vieta, kur jie laisvu nuo pamokų, studijų bei darbo  metu  saugiai renkasi, užsiima pozityvia veikla, turiningai leidžia laisvalaikį.

Gavus Socialinės ir darbo ministerijos „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos“ 320,0 tūkst.Lt. finansavimą, buvo atliktas antrojo pastato aukšto remontas. Atnaujintose patalpose įrengta sporto salė, informatikos kabinetas, biblioteka. Įsigyti treniruokliai, stalo teniso, biliardo stalai ir kitos veiklai reikalingos priemonės. Dalyvavus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ES struktūrinių fondų finansuotame projekte Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ (2006-2008 m.), įrengtos 5 viešosios interneto prieigos taškų (VIPT) darbo vietos, yra vaizdo kameros bendrauti „Skype“, kopijavimo aparatas.

Dalyvaujant "Kauno apskrities socialinių paslaugų ir sveikatos apsaugos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas" finansavimui gauti pagal 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonę Nr. VP1-1.1-SADM-06-K ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“, kvietimas Nr. 01 Vida Žukauskienė įgijo socialinio darbuotojo kvalifikaciją.

2008 metams infrastruktūros plėtros II etapui gauta 345,0 tūkst. Lt. Po renovacijos atnaujinta salė susirinkimams, susitikimams, koncertų bei švenčių organizavimui, stacionariai įrengtos rūbų skalbimo bei džiovinimo mašinos, dušai, sutvarkyta centro teritorija, įsikūrė Nemajūnų medicinos punktas. Pastate įrengta saugos ir priešgaisrinė signalizacija. Įrengtas geriamo vandens gręžinys, nugeležinimo įrenginiai aptarnauja geriamu vandeniu Geležūnų, Bučiūnų ir Būdų kaimų gyventojus.

Nuo 2008 metų įsijungėme į Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vaikų dienos centrų projektą „Mums rūpi kaimo vaikų ir šeimų užimtumas“.

Projekto vykdymui gautas finansavimas

2008

2009

2010

2011

2012

21000 Lt   

25100 Lt  

32396 Lt   

32396 Lt   

32396 Lt

Projekte dalyvauja 48 įvairaus amžiaus grupių vaikai iš 19 šeimų. Organizuojant įvairias veiklas ugdomi socialiniai įgūdžiai per kūrybiškumą: popieriaus plastiką, dailės terapiją, floristiką, rankdarbius, sportą, keliones ir kitas veiklas. Netradiciniai rankdarbiai sudomino ne tik vaikus, bet ir mamas. Visi mokėsi meninių odos dirbinių, vašku margino margučius, gamino Kalėdinius suvenyrus, papuošalus. Vaikai ir jų šeimos pabuvojo Palangoje, Druskininkuose, stebėjo cirko artistų pasirodymus, lankėsi kino teatre, spektakliuose, Tado Ivanausko zoologijos, Etnokosmologijos, IX forto, Karo, Birštono istorijos, Liaudies buities  muziejuose, Observatorijoje. Keliaudami susipažino su Nemuno kilpų regioniniu parku, dalyvavo edukacinėse programose „Atostogos“, „Stiklo suvenyrai“, „Šokolado gamyba“, „Aukštaičių sodyba“.  Suaktyvėjo vaikų ir šeimų užimtumas, stiprėjo šeimos tarpusavio bendravimo įgūdžiai, plėtėsi akiratis. Organizuotas vaikų maitinimas, grįžusiems po pamokų, namuose augantiems 1 – 6 metų vaikams, o taip pat ir vasaros atostogų laikotarpiu, suteikia galimybę ilgesnį laiką kūrybingai leisti laisvalaikį, individualiai sportuoti, ieškoti informacijos internete, bendrauti „Skype“. Šiuo laikotarpiu iš dalies mažinama socialinė atskirtis tarp miesto ir kaimo, kuri vis dar aktuali ne tik socialiai remiamoms, bet visoms kaimo vietovėje gyvenančioms šeimoms. Dauguma šeimų nėra socialiai remiamos, bet gaunamos pajamos dažniausiai tik minimalios. Krizės metu daugelis tėvų liko be darbo. Tėvai neturi galimybių individualiai kartu su savo vaikais vykti į spektaklius, muziejus, įžymias lankytinas vietas. Mažai kuri šeima atostogauja ne namuose. Projekte dalyvaujančioms šeimoms ši problema dalinai sprendžiama.

2009 metais įsijungėme į Vaikų socializacijos, pilietinio ir tautinio ugdymo programų rėmimo konkursą, oranizuodami vienos savaitės stovyklas socialinės rizikos, mažas pajamas bei daugiavaikių  šeimų vaikams. Dalyvaujant programoje „Mums rūpi kaimo vaikų užimtumas vasarą“  stiprėjo abipusis ryšys, vaikai labiau pažino vienas kitą.

Vykdėme akcijas „Švari gamta“, „Darom“, skatindami  mąstyti apie juos supančią aplinką. Organizavome išvykas į Trakus, vandens  pramogų parką „Trasalis“, Tulpės sanatorijoje vykėme „Netaisyklingos laikysenos programą“, turizmo ir sporto dieną prie Guostos ežero vaikai galėjo išbandyti savo taiklumą, jėgas, ištvermę įvairiose varžybose. Susitikimų su Birštono policijos komisariato darbuotojais metu buvo ženklinami mobilieji telefonai ir dviračiai, vaikams buvo aiškinamos vaiko teisės ir pareigos, vaikų ir jų tėvų atsakomybės už nepilnamečių padarytus nusižengimus. Programai vykdyti  kasmet gauta po 1000 litų papildomų lėšų.

Nuo 2010 metų,dalyvaudami Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų finansavimo konkurse, vykdome projektą „Renkuosi sveiką gyvenseną“. Šiai programai vykdyti gavome po 1000 litų. Dalyviai klausėsi paskaitų:  „Širdies ir kraujagyslių ligos bei padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje“, „Sveika subalansuota mityba“,  „Kaip gydytis vaistažolėmis?“. 2011 - 2012 metais  programai skirtas lėšas panaudojome  programos dalyvių procedūroms „Tulpės“ sanatorijoje, Karališkosios rezidencijos SPA centre: mankštai salėje, mankštai baseine, mineralinio vandens perlinių vonių, aromaterapijos procedūroms. Kelionės išlaidas dalyviai dengė savo lėšomis, savo lėšomis su nakvyne kasmet  keliauja prie jūros.

2011/2012 m. dalyvavome Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo projekte „BĮ Nemajūnų dienos centras“  katilinės rekonstrukcija, įrengiant medienos granulėmis kūrenamus katilus”. Dėkojame Tarybos nariams, pritarusiems dalyvavimui šiame  projekte, savivaldybei, rėmusiai lėšomis įgyvendinant projektą. Galiu pasakyti, jog jau sutaupėme 22526,41 Lt.

Patvirtinus socialinio darbuotojo padėjėjo etatus, centre teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos: pagalba į namus ir dienos socialinė globa asmens namuose, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, bendravimo, maisto produktų, vaistų nupirkimo, pristatymo, pagalba ruošiant maistą, pagalba buityje ir namų ruošoje, lydėjimas į įvairias įstaigas, transporto ir kitos paslaugos, reikalingos norint asmeniui sudaryti galimybes jam gyventi savo namuose .

 

Paslauga

2008

2009

2010

2011

2012

Pagalba į namus

11

11

14

18

21

Dienos socialinė globa

2

3

7

11

10

 

Iš pateiktų duomenų matyti, jog šių paslaugų poreikis didėja, todėl vis reikalingi papildomi etatai. Jau yra pateikti prašymai, kurių šiandien negalime tenkinti, kadangi visi išnaudoti, dėl to prašome jūsų palaikymo.

Asmenys, gavę bendrąsias socialines paslaugas Nemajūnų dienos centre

 Lankytojai

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

 

maksimalus klientų skaičius per dieną*

vidutinis klientų  skaičius per mėnesį**

maksimalus klientų skaičius per dieną*

vidutinis klientų  skaičius per mėnesį**

maksimalus klientų skaičius per dieną*

vidutinis klientų  skaičius per mėnesį**

maksimalus klientų skaičius per dieną*

vidutinis klientų  skaičius per mėnesį**

1. Senyvo amžiaus asmenys

7

30

6

5

21

10

14

19

2. Vaikai su negalia (2.1+2.5)  

7

7

4

6

5

5

4

4

3. Neįgalūs suaugusieji (3.1+3.6)

4

10

3

6

6

6

7

9

4. Socialinės rizikos šeimų nariai

 

1

 

2

12

2

8

11

5. Socialinės rizikos vaikai

8

16

15

15

19

15

21

26

6. Socialinės rizikos suaugę asmenys

 

8

 

 

 

 

 

 

7. Kiti bendruomenės gyventojai (bendruomeninėse įstaigose)

9

11

10

10

13

62

30

35

Iš VISO (1+7)

35

83

38

44

76

100

84

104

 

Nuo 2012 m. liepos mėnesio priimta socialinė darbuotoja darbui su socialinės rizikos šeimomis. Šiuo metu savivaldybėje yra 31 šeima, kurioje auga 75 įvairaus amžiaus vaikai. Lankantis šeimose, kviečiant į centrą, kalbantis su vaikų klasių auklėtojais, socialiniais pedagogais, surašyti 132 aktai. Dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių iš socialinės rizikos šeimų sąrašo išbrauktos dvi šeimos.  Ateityje būtų tikslinga šioms šeimoms psichologo pagalba, aktyvesnis prevencinis darbas.

Organizuodami  kultūrinius renginius, gyventojus kvietėme stebėti Birštono suaugusiųjų teatro spektaklį S. Karpio „Pelės ir plutelė“, Birštono vienkiemio teatro spektaklį „Mokė ir pasimokė“, Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro V. Ruminavičiūtės pjesę „Sunki našta“. Vyko Prano Juozapavičiaus knygos „Dzindzakės žemei prabilus“ pristatymas, tarptautinis folkloro koncertas „Muzika suvienijo mus - 2012“, kuriame dalyvavo Emslando pučiamųjų orkestro grupė, lenkų jaunimo folkloro ansamblis „Malva“, Eičiūnų vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Vieversa“, susitikimai su seimo nariais bei kandidatais į seimą. Centre lankėsi Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, svečių iš Neringos, Panevėžio, Vokietijos (Lecko, Emslando),  Lenkijos delegacijos, Graikijos atstovas, viešėjo Lietuvos Universitetų moterų asociacijos (LUMA) narės.

Dalyvaujame Birštono miesto šventėse ir kituose renginiuose. Jau du metus priėmėme jaunimo atstovus, organizuojant atvirų durų dienas „Birštono valdžia jaunimo rankose“. Organizuodami veiklą bendradarbiaujame su Birštono komisariatu, Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos, Švietimo ir sporto skyriais, Birštono administracija, Birštono gimnazijos, Birštono meno mokyklos, Birštono vienkiemio darželio mokyklos kolektyvais, Nemajūnų bendruomenės santalka, Nemajūnų medicinos punktu.

Dalyvaudama Europos Grundwig projekte „Europoje veikiame kartu“ išleidžiant kulinarijos knygą „Verda vyrai“, kurioje per valgio gaminimą pristatoma Olandija, Vokietija, Lenkija ir Lietuva lankiausi šių šalių organizuojamuose seminaruose. Knygos 58 puslapyje pristatomas ir Birštonas.

Po centro stogu susibūrusi ir renkasi repeticijoms Nemajūnų bendruomenės santalkos kapela ir ansamblis. 2008 m. pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Nemajūnų bendruomenės santalka dalyvavome Žemės ūkio ministerijos Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remtiprojekte „Kartu mes galime daugiau“, centro patalpose vyko kompiuterinio raštingumo ir paieškos internete mokymo kursai pradedantiesiems, anglų kalbos kursai. 2011/2012 m., bendradarbiaudami su Nemajūnų bendruomenės santalka parengėme vietos projekto paraišką paramai gauti  pagal Birštono savivaldybės vietos plėtros strategijos iki 2013 m.II prioriteto „Gyventojų iniciatyvų skatinimas“  priemonės ,,Kaimo gyventojų gebėjimų ugdymas, saviraiškos ir pilietiškumo skatinimas“ veiklos sritį ,,Parama socialinėms, kultūrinėms kaimo gyventojų ir organizacijų iniciatyvoms“ „Kad neužgestų kaimo židinys“  ir drauge jį įgyvendinome. Bendradarbiaujant vyksta susirinkimai, koncertai, jau tradicinėmis tapusios Sekminių, Petrinių, Užgavėnių, Kovo 8-osios šventės, Senjorų vakaronės.

Kad centro veikla būtų kuo efektyvesnė – vienas iš pagrindinių bendradarbiavimo tarp giminingų organizacijų uždavinių yra komunikavimo skatinimas, socialinio bendradarbiavimo vystymas bei keitimasis informacija. Geraja patirtimi bei kylančių problemų socialinio darbo srityje sprendimo klausimais keičiamės su Prienų, Kaišiadorių, Šakių bei Jonavos socialinių paslaugų centrų kolegomis.

Apie centro veiklą: įvykusius renginius, informacija apie paslaugas, naujoves laikraščiuose “Gyvenimas”, “Naujasis gėlupis”, “Krašto vitrina” bei internetiniuose puslapiuose iš viso paskelbta 41  publikacija. Apie renginius skelbiame ir tinklalapyje www.nemajunudienoscentras.lt

Džiaugiamės savivaldybės merės bei administracijos darbuotojų skiriamu dėmesiu mūsų centro veiklai, dėkojame už nuolatinį dėmesį ir palaikymą, sprendžiant svarbiausius klausimus. Ir toliau numatome plėsti bendrąsias socialines paslaugas: tarpininkaujant ir atstovaujant, padedant spręsti įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, buitines), organizuojant laisvalaikį, teiksime asmens higienos ir priežiūros paslaugas. Plėtosime pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, padedančias asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, kitas paslaugas, reikalingas sudaryti galimybes asmeniui gyventi savo namuose.

  

Direktorė                                                                       Irena Joana Šliaužienė

Video

Žemėlapis

Kontaktai

Adresas

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras

Topolių g. 1, Geležūnų k., Birštono savivaldybė

Į. k. 301038537

Tel. / faks. 8 319 43722

El.p. centras@nemajunudc.lt

 

Darbo laikas

I-IV 8.0017.00 val.

V 8.0015.45 val.

Pietų pertrauka: 12.0012.45 val.