eu logo

Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje

         Nr.08.4.1-ESFA-V-416-04-0002 "Kompleksinės paslaugos šeimai"

Projekto „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ tikslas - sudaryti sąlygas šeimai/asmeniui gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos. BĮ Nemajūnų dienos centras projekte vykdo bendruomeninių šeimos namų funkcijas – koordinuoja, organizuoja  ir užtikrina kompleksinių paslaugų teikimą šeimoms, tarpininkauja tarp paslaugų teikėjų ir gavėjų.

Šiame projekte gali dalyvauti Birštono savivaldybėje gyvenančios šeimos auginančios vaikus iki 18 metų. Su sunkumais, krizinėmis situacijomis susiduriančios šeimos ar tiesiog norintys naujų žinių, patarimų, turi galimybę nemokamai pasinaudoti kvalifikuotų specialistų paslaugomis. Gali gauti individualią konsultaciją ar lankyti tęstinius mokymus, paskaitas aktualiomis temomis.  

Teikiamos šios paslaugos:

  • Individualios psichologo konsultacijos
  • Šeimos klubo narių grupinės konsultacijos ( vaikams, paaugliams, suaugusiems)
  • Meno terapijos užsiėmimai
  • Mokymai paauglių tėvams
  • Mokymai paaugliams
  • Šeimos finansų planavimo mokymai
  • Pozityvios tėvystės mokymai
  • Vaikų priežiūros paslaugos (vaiko priežiūros paslauga teikiama kai tėvai dalyvauja projekto veiklose ir paslaugų gavimo metu jiems reikalinga vaiko priežiūra. Paslauga gali pasinaudoti tėvai auginantys vaikus nuo 3 iki 7 metų) 
  • Pavėžėjimo paslauga

Išsami informacija teikiama tel. Nr. 8 673 73 456,

el.paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba

adresu Nemajūnų dienos centras, Topolių g. 1,

Geležūnų kaimas, Birštono savivaldybė.

Visos paslaugos yra nemokamos, finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.