Integrali pagalba

Biudžetinė įstaiga Nemajūnų dienos centras nuo 2007 m. Birštono savivaldybėje teikia socialines paslaugas gyventojams jų namuose. Plečiant socialinių paslaugų teikimą, 2016 m. spalio 5 d. BĮ Nemajūnų dienos centras su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto Nr. 08.4.1-ESFA-V-418-04-0036 „Integrali pagalba į namus Birštono savivaldybėje“ finansavimo sutartį. Projekto biudžetas – 93.600 Eur.

Integrali pagalba asmens namuose – tai pastangos palengvinti neįgaliųjų ir/ar senyvo amžiaus žmonių gyvenimą, teikiant socialinę globą ir slaugą jų namuose. Kompleksiškai teikiamos socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos padės gyventojams kokybiškiau tenkinti gyvybinius poreikius, artimuosius konsultuos socialinis darbuotojas ir slaugytojas.

Įgyvendinant projektą, pirmiausiai buvo atliekami paruošiamieji darbai – dalis darbuotojų buvo išleisti mokytis slaugytojo padėjėjų kursuose, buvo nupirktas mobiliosios komandos darbui skirtas automobilis, perkama kita darbui reikalinga slaugos įranga.

Planuojama, kad paslaugos Birštono savivaldybėje registruotiems ir faktiškai gyvenantiems žmonėms bus pradėtos teikti nuo 2017 m. kovo 28 d., numatoma paslaugų teikimo trukmė 27 mėn. Integralios pagalbos paslaugą teiks 1 komanda, kurią sudarys slaugytojas ir socialinis darbuotojas bei jų padėjėjai. Per visą projekto laikotarpį paslauga galės pasinaudoti 12 neįgalių darbingo amžiaus ir (ar) senyvo amžiaus asmenų su sunkia negalia, kuriems nustatytas dalinis ar visiškas nesavarankiškumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei didelių poreikių lygis. Integrali pagalba teikiama iki 4,5 val. per dieną. Socialinės globos paslaugos – mokamos, o slaugos paslaugos teikiamos nemokamai, jos finansuojamos iš Europos struktūrinių fondų lėšų.

Tikimės, kad šio projekto dėka padidės teikiamų paslaugų kokybė, neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms bus sudarytos sąlygos kiek įmanoma ilgiau likti gyventi savo namuose ir gauti reikiamą pagalbą, o jų šeimos nariams atsivers platesnės galimybės dalyvauti darbo rinkoje.

Dėl platesnės informacijos prašome kreiptis į Nemajūnų dienos centrą, Topolių g. 1, Geležūnų k. arba tel. 8-319 43722.