Globos centras – socialinių paslaugų įstaiga, įgyvendindama vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui, teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

 1. Budinčio globotojo priežiūrai perduoti vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) budintis globotojas gali užtikrinti emocinį ir fizinį saugumą bei visavertį poreikius atitinkantį ugdymą ir priežiūrą, teikti pagalbą budinčiam globotojui.
 2. Užtikrinti pagalbos budinčiam globotojui teikimą ir pasirūpinti, kad ši pagalba būtų teikiama laiku ir kokybiškai.
 3. Kiekvieną mėnesį skirti vaiko išlaikymui reikalingas pinigines lėšas ir atlygį už vaikų priežiūrą, dėl kurių buvo sutarta sutartyje.
 4. Užtikrinti, kad budintis globotojas tobulintų savo profesinę kompetenciją.
 5. Vykdyti budinčių globotojų paiešką, atranką ir parengimą.
 6. Dirbti su vaiko tėvais, siekiant grąžinti vaiką į šeimą.
 7. Teikti reikiamą pagalbą šeimai ir vaikui adaptacijos budinčio globotojo šeimoje metu, kad vaiko atėjimas į šeimą būtų kuo paprastesnis, sklandesnis.
 8. Organizuoti individualias ir grupines konsultacijas budinčiam globotojui,  teikti psichologinę pagalbą tiek vaikui, tiek budinčiam globotojui, organizuoti kitą pagalbą, kurios reikia vaikui bei budinčiam globotojui visą paslaugos teikimo laikotarpį.
 9. Kartu su budinčiu globotoju užtikrinti vaiko bendravimą su tėvais ir artimaisiais giminaičiais, jeigu tai nekenkia vaiko interesams.
 10. Bendradarbiaujant su socialines paslaugas vaiko tėvams teikiančiomis institucijomis/ organizacijomis, siekti, kad vaikas būtų grąžintas į savo šeimą.
 11. Sprendžiant klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir savivaldybės institucijomis.
 12. Vykdyti vaiko atstovo pagal įstatymą pareigas, numatytas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.
 13. Įgyvendinti kitas teisės aktuose ir sutartyje nustatytas pareigas.

Gyventojai dėl globos centro paslaugų gali kreiptis darbo dienomis:

I–IV 8.00–17.00 val.
V 8.0 –15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Informacija teikiama: BĮ Nemajūnų dienos centre, tel. (8 673) 43 465, globos koordinatorė – Laima Švirinienė, el. p. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 eu logo3logovaiko teisiu apsauga